Przejdź do sklepu połączonego z Systemem Rezerwacji

Wydrukuj voucher samodzielnie

WYDRUKUJ SAMODZIELNIE VOUCHER

Wypełnić należy następujące informacje:

  1. numer vouchera, zaczynając od #
  2. datę ważności lub kwotę
  3. zaznaczyć X „Kraków, ul. Mrozowa 31”
  4. zaznaczyć odpowiedni poziom
  5. na odwrocie napisać wariant

Wypełnić należy następujące informacje:

  1. numer vouchera, zaczynając od #
  2. datę ważności lub kwotę
  3. zaznaczyć X „Kraków, ul. Mrozowa 31”
  4. zaznaczyć odpowiedni poziom
  5. na odwrocie napisać wariant