Zakupiłeś voucher? Tutaj możesz zarezerwować termin!

Zarezerwuj zakupiony voucher

Wybierz lokalizację, na którą zakupiono voucher

Kraków

31-908 Kraków,
ul. Mrozozowa 31

Warszawa

03-244 Warszawa,
ul. Wenecka 12

WAŻNA INFORMACJA

Ważne: po jego wysłaniu, należy poczekać na zatwierdzenie przez JMS. Dopiero wtedy otrzymasz potwierdzenie terminu drogą elektroniczną.

dodatkowe informacje

Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W dniu realizacji można poprosić o kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkolenia. Dodatkowe info: symulatory@kursykolejowe.pl, tel.: 504-156-292.